กก
';include WORK.$langs.'/'.$pg_id.'.html';echo '
';} }else{ include TOOLS.'home'.$langs.'.html'; } ?>